Крумовица и Студен кладенец в НАТУРА 2000
Крумовица и Студен кладенец в НАТУРА 2000 / netinfo
„Крумовица” и „Студен кладенец” са обявени за защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 със заповед на екоминистъра Джевдет Чакъров. Зоните обхващат територии от кърджалийски регион и землища на населени места в две общини от Хасковска област.

В защитената зона “Крумовица” попада землището на ивайловградското село Белополци. В екозоната “Студен кладенец” са включени землища на населени места от община Стамболово.

В новите зони ще се опазват и поддържат местообитанията на защитени и застрашени от изчезване видове птици.