Екоинспекцията погна винарските изби
Екоинспекцията погна винарските изби / © Sofia Photo Agency, архив

133 проверки на 132 обекта са извършили експертите от РИОСВ - Хасково през септември, съобщиха от Екоинспекцията. Дадени са 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 5 акта, наложена е една санкция  за 64 312  лева и са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 16 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 11 872 лв.
Наложена е месечна санкция за 64 312 лева на ТЕЦ,,Марица 3“ - Димитровград за  замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид над нормите за допустими емисии. На дружеството са съставени два акта и са издадени и две наказателни постановления за 10 000 лв. за неизпълнение на условия от комплексно разрешително и за 1 000 лв. за изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми.

Другите издадени наказателни постановления през месеца са предимно за констатирани нарушениа по Закона за водите, за неводене на отчетност по отпадъците и за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място.

Акцент в контролната дейност на Инспекцията през септември са проверките на винарски изби, предвид кампанията по приемане на грозде през периода. На Зеления телефон са постъпили 4 сигнала.