/ Гергана Николова, DarikNews.bg
България и Норвежката асоциация на местните власти, съобщиха от Общината.

На 1 септември в общината ще се състои информационна среща по линия на проекта "Активизиране на местния потенциал - ГАЛОП".

В Димитровград отменят събития от празничната програма заради пандемията

Програмата на срещата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по проекта.

За участие са поканени партньорите и заинтересованите страни.