Близо 2 000 безработни включени в програми за заетост и обучение
Близо 2 000 безработни включени в програми за заетост и обучение / netinfo
1925 са безработните лица от региона на Хасково включени в програми за заетост и обучение от началото на годината. Най- много са започналите работа по Националната програма „От социални помощи към заетост- 1340, както и от програма „Асистенти на хората с увреждания- 250.

6 нови лица са включени в програмата „Помощ за пенсиониране”, а 91 са работили по нея от началото на годината. По 6 безработни лица са включени и са работили по Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.

2 са нововключените безработни висшисти до 29- години в програма „Старт в кариерата”, която продължава да не се радва на интерес от страна на токущо завършилите млади хора. 11 са включените в програма „Мелпомена”, която се реализира в общините Хасково и Димитровград.