Близо 2 000 безработни включени в програми от началото на годината
Близо 2 000 безработни включени в програми от началото на годината / netinfo
1837 безработни лица са включени от началото на годината в програми за заетост и обучение. Най- голяма заетост е осигурена от Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, в която са включени 1310 безработни лица.

247 са наети като Лични и Социални асистенти по програмат „Асистенти на хора с увреждания”. 91 са обхванатите, като 5 са новите лица работили по програмата „Помощ при пенсиониране”.

5 са новите незаети лица, които са включени, а толкова са и работили по Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания в Хасково. 20 са ромите получили ограмотяване и квалификация по едноименна програма, реализирана в региона.