/ Dariknews.bg, архив
Дарение на апаратурата на стойност 14 880 лв. получи МБАЛ-Хасково, информират от ръководството й. Осигурени са два електрокардиографа, два монитора, 4 перфузори и две инфузионни помпи за системи, които ще допринесат за по-доброто и адекватно лечение на пациентите, коментират от здравното заведение. Дарението е от Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден в България.
 
Безплатни очни прегледи в Хасково

МБАЛ-Хасково е единствената болница в Хасковска област, която предлага 24-часова висококвалифицирана лекарска помощ по различните профилни специалности. През последните няколко години се отчита тенденция, която показва, че се лекуват най- вече пациенти с утежнена и комплицирана патология. За тази цел е разкрито единственото в областта Спешно приемно отделение. През 2017 г. чрез Спешен портал са потърсили медицинска помощ в МБАЛ-Хасково 25 512 жители на областта, посочват от болницата.
 
Особено важно място в структурата заема и ОАИЛ, където се приемат пациенти в тежко състояние, с нарушени жизнени функции, след тежки оперативни интервенции, пътно-транспортни произшествия, травми и други. Всичко това обуславя и острата нужда от обновяване на съществуващата апаратура във всички спешни звена на здравното заведение за болнична помощ, посочват от ръководството.