5 работни места с почасово заплащане обявиха в Димитровград
5 работни места с почасово заплащане обявиха в Димитровград / Darik News, архив

Община Димитровград удължи до 1 септември срока за подаване на документи по проект "Социално включване" – Да за децата на Димитровград" за услугата "Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" за 5 работни места. Социалните услуги трябва да стартират от месец септември, а кандидатите- да подадат CV, образец за което могат да намерят на официалния сайт на община Димитровград, уточняват от администрацията й. Свободните работни позиции са:

· Логопед – почасово заплащане

Изискванията за заемане на длъжността са:

· да имат висше образование – логопед, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

· да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на образователните или социалните  дейности;

  • компютърна грамотност

· да познават спецификата на социалната работа, здравната дейност и педагогическата работа с деца с увреждания и техните семейства и др.

· Психолог – почасово заплащане

Изискванията за заемане на длъжността са:

· да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;

· да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните, образователните или социалните  дейности;

· да притежават компютърна грамотност;

· да имат практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания;

· Рехабилитатор/кинезетерапевт – почасово заплащане

Изискванията за заемане на длъжността са:

· да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;

· да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;

  • да имат опит в директна работа с деца;

· компютърна грамотност;

· Социален работник – почасово заплащане

Изискванията за заемане на длъжността са:

· да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Здравен и социален мениджмънт”, „Социална работа с деца и семейства” или друго направление със социална насоченост;

· да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта социалните или здравните дейности;

· да притежават компютърна грамотност;

· да познават спецификата на социалната работа с деца с увреждания и техните родители и др.

· Специален педагог – почасово заплащане

Изискванията за заемане на длъжността са:

· да имат висше образование -  завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Специална педагогика” или други приравнени специалности и квалификации;

· да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на образователните или социалните  дейности;

· да притежават компютърна грамотност;

· да познават спецификата на педагогическата работа с деца с увреждания и техните семейства и др.