132 обекта провери РИОСВ-Хасково
132 обекта провери РИОСВ-Хасково / ДарикНюз, Архив

Три наказателни постановления от по 100 лв. издадеРИОСВ– Хасково на собствениците на оранжерии в Харманли и Любимец заради липсата на задължителните собствени измервания на вредни вещества, изпускани във въздуха, съобщават от инспекцията. Наказателно постановление за 500 лв. е издала тя и на собственик на ракиен казан в Хасково за недобре почистени утаители.

През месец юни инспеторите на РИОСВ-Хасково са направили 134 проверки на 132 обекта, от които 82 планови и 52 извънредни. В резултат са дадени 53 предписания, издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 2800 лв., съставени са 9 акта и е наложена една санкция. От наложените наказания, включително и за предишни периоди, постъпленията са 2 452 лева.

За юни на "Зеления телефон" в РИОСВ-Хасково са постъпили 13 сигнала, 10 от които за бедстващи защитени видове птици. Сигналите са били най-вече за млади щъркели, паднали от гнездата си, изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни- Стара Загора.