Законът за предучилищното и училищно образование трябва да е практически приложим
Законът за предучилищното и училищно образование трябва да е практически приложим / Дарик Габрово

Директори, учители и синдикалисти обсъдиха в Габрово проекта на Закона за предучилищното и училищното образование. Дискусията бе организирана от народния представител Ивелин Николов и в нея се включиха членове на постоянната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта - депутатите Валентина Богданова и Георги Терзийски. По време на срещата бяха направени конкретни предложения, които ще бъдат представени в комисията. Основните забележки към проекта бяха свързани с квалификацията на учителите, обучението на децата със специфични потребности, финансирането на частните училища, практическото структуриране и работа на обществените съвети.

Присъстващите изразиха опасения и за необходимостта от периодично атестиране на учителите. По време на дискусията бе изразено мнение, че финансирането на учебните заведения, съобразно броя на учениците, води до некачествено образование, тъй като целта е запазване броя заради предоставяните средства независимо от поведението и успеха на учащите се. Част от участниците в дискусията изразиха негативно отношение относно даването на държавни пари за частни училища. Представител на ГД “ДНЕС” пък попита възможно ли е общинските учебни заведения също да въведат такси. Законът трябва да създаде стабилност в системата, да може да се приложи, да акцентира на възпитанието и да се противопостави на всеобщото изпростяване, коментираха участниците.