Таня Христова: Ще предложим промени, осигуряващи защита на гората и вододайните зони
Таня Христова: Ще предложим промени, осигуряващи защита на гората и вододайните зони / Община Габрово

„Още следващата седмица ще настоявам за срещи с министрите на околната среда и водите и на земеделието и храните, за да може чрез конкретни предложения и съвместни действия, на база на действащата нормативна уредба, да осъществяваме истински контрол и да вземаме решения в защита на гората". Това заяви кметът на Габрово Таня Христова по време на нарочна среща по повод извършени нарушения при сеч в защитена вододайна зона на града.

В срещата, инициирана от кмета на Габрово, се включиха народният представител Цветомир Михов, областният управител на област Габрово Николай Сираков, представители на Басейнова дирекция - Плевен, на Регионална дирекция по горите - Велико Търново, Северноцентрално държавно предприятие - Габрово, Държавно Горско стопанство - Габрово, Регионална инспекция по околна среда и водите - Велико Търново, ВиК - Габрово, Природен парк „Българка", Община Габрово и Областната дирекция на МВР.

Кметът запозна присъстващите с действията на Община Габрово след получаване на сигналите за извършени нарушения при сеч във вододайната зона на града, в землището на село Стоманеци. Тя акцентира на факта, че въпреки отказа на Община Габрово да издаде разрешение за достъп за извозване на дървесина, същата е била транспортирана, като в нарушение е бил направен път. Таня Христова съобщи, че цялата преписка по случая е изпратена до Районна прокуратура - Габрово и Областна дирекция на МРВ.

„Не можем да бъдем безразлични при посегателства върху вододайни зони", заяви още Таня Христова и добави, че не вижда пречка институциите да се ангажират подобни действия да не се случват, дори ако това налага промени в процедурите. Едно от възможните решения в защита на гората е внасяне на депозити от страна на извършващите сечи в горски територии, чрез което да бъдат мотивирани да спазват съответните технологични планове.

„От нас зависи терминът „Дървена мафия" да не съществува", добави народният представител Цветомир Михов. Той определи случая като недопустим, информира, че вече са подадени сигнали до ресорните министерства и се ангажира да предприеме необходимите законодателни инициативи.