/ iStock/Getty Images
Няколко специализирани полицейски операции са проведени в Габровско през януари, съобщиха от полицията.

Поредна специализирана полицейска операция по безопасност на движението

Във връзка с противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма постоянно полицейско присъствие, служителите на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областна дирекция на МВР-Габрово са планирали и провели през месец януари 2020 година няколко специализирани полицейски операции с цел предотвратяване съхранение и разпространение на акцизни стоки без български акцизен бандерол.

За целите на СПО по тази линия, през месеца са извършени проверки на 10 обекта (складове и помещения), в които е възможно да се разпространяват и съхраняват акцизни стоки без бандерол, и са проверени 12 лица и 3 МПС. В резултат на действията на служителите са установени 12180 къса цигари и 15,5 кг. тютюн, без валиден български акцизен бандерол.

На териториите на Габрово и Севлиево са проведени специализирани полицейски операции

Съставен е 1 акт за установено административно нарушение по ЗАДС, заведена е една преписка и е образувано едно досъдебно производство по чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс.
 
През месеца е организирана и проведена специализирана полицейска операция с цел установяване на нерегламентирани площадки и места за съхранение и преработка на отпадъци. В хода на операцията, служителите на сектора са проверили 120 обекта.

В резултат от извършените проверки са заведени 2 преписки по описа на ОД на МВР за установяване на данни за престъпление по чл. 352 от НК, относно замърсяване на околната среда, по които служители от сектора работят под надзора на Районна прокуратура-Габрово.
 
През предходния месец на територията на област Габрово е проведена и специализирана полицейска операция, с цел установяване на административни нарушения по Закона за горите и престъпления, свързани с незаконен добив и превоз на дървесина.

Резултати от проверки на пътна полиция в Габрово

Проверките са извършени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областна дирекция на МВР, съвместно със служители на Регионална дирекция по горите - Велико Търново.

Във връзка със СПО на територията областта са извършени проверки по общини както следва:
 

- в община Габрово са проверени 6 сечища, 7 склада, 21 МПС и 37 души. При проверките са съставени 2 АУАН по Закона за горите, установено е незаконно съхранение на 11 пр. куб.м дървесина за огрев, образувана е 1 (една) полицейска проверка по чл. 235, ал. 2 от НК и са изготвени осем констативни протокола;
  
- в община Севлиево са проверени 8 сечища, 13 склада, 24 МПС и 23 души. При проверките са съставени 5 АУАН по Закона за горите, установено е незаконно транспортиране на 2 пр. куб.м дървесина за огрев посредством пътно превозно средство с животинска тяга, които са иззети. Изготвени са 10 констативни протокола;
  
- в община Трявна са проверени 6 сечища и 20 МПС. При проверките са съставени 1 АУАН по Закона за горите и два констативни протокола;
  
- в община Дряново са проверени 1 обект, 2 МПС и 2-ма души. При проверките е установено незаконно съхранение на 2 пр. куб.м дървесина за огрев и е образувана 1 (една) полицейска проверка