/ DarikNews.bg
С решение №116/23 декември на кмета на Общината е открит Конкурс за идеен проект на обект: „Паметник на Васил Левски в Габрово“.

И тази година паметник на Левски в Габрово няма да има

Целта на конкурса е изготвяне на идеен проект за паметник-мемориал, увековечаващ личността и делото на Васил Левски, като със средствата на синтеза на архитектурата и монументалното изобразително изкуство се постигне въздействащо обемно-пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда.

Най-после и в Габрово ще има паметник на Апостола

Мястото за ситуиране на паметника е прилежащо на площад Игото. Това е едно от най-възловите кръстовища в града, където се пресичат улиците „Брянска“, „Юрий Венелин“, мостът Игото и ул. „Хаджи Димитър“ (участъкът под хотел „Балкан“).

Теренът представлява част от внушителен скален венец и озеленена площ пред него, явяващи се своеобразна рамка на кръстовището.

Габрово и Дряново отбелязват годишнина от гибелта на Апостола

Подробна информация за конкурса е достъпна на адрес: http://konkurslevski.gabrovo.bg/

Неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, свързани с процедурата, е осигурен в раздела на преписката в Профила на купувача на адрес: https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/konkurs-za-proekt/601-otkrit-konkurs-za-ideen-proekt-na-obekt-pametnik-na-vasil-levski-v-grad-gabrovo-2