Шефът на АПИ подписа договора за изработването на разширен идеен проект за тунела под Шипка
Шефът на АПИ подписа договора за изработването на разширен идеен проект за тунела под Шипка / АПИ

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договора за изработване на разширен идеен проект за обект: Път ІІІ-5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620“. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Изготвянето на разширения идеен проект, след проведена обществена поръчка, е възложено на консорциум „Мости”, в който участват: „Мости България” ООД и „Мости Катовице” Сп.зо.о. От името на изпълнителя договорът подписа инж. Ева Панамска, упълномощен представител на консорциума. Стойността му е 104 232,40 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - 120 календарни дни.

Изработването на идейния проект е една от стъпките за стартиране изграждането на тунел под връх Шипка. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява проекта за „Обход на гр. Габрово“.

Той включва строителството на участък от 23,254 км, етапна връзка на обхода със съществуващия път и изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка. Проектът е разделен на 5 етапа. Изпълнението на първия етап – рехабилитацията на участък от 7,6 км, завърши в края на миналата година.

В момента се работи по втория етап. Той е с дължина 3,2 км и включва рехабилитацията и реконструкцията на съществуващия път. Трасето минава западно от кв. „Войново“ и завършва при с. Чехлевци.

Третият, четвъртият и петият етап са изцяло ново строителство. Третият етап (5 км) е от пътното кръстовище с път с. Чехлевци до п. в. „Дядо Дянко“ в Габрово.

Четвъртият етап (4,1 км) е от „Дядо Дянко“ до кв. „Радецки“ и предвижда построяването и на етапна връзка на обходния път на Габрово с Шипченския проход (3,1 км). В петия етап е построяването на участък от 10,5 км, включващ и тунела под Шипка с дължина около 3,2 км.

Тунелът е предвиден за изграждане до 2020 г.

Проектът е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).