Само пет отказа на молби за безплатни винетки
Само пет отказа на молби за безплатни винетки / Дарик Габрово, архив

1114 молби за безплатни винетки са подадени през декември в социално подпомагане Габрово. Откази са получили едва петима души. Приемът на молби продължава и в момента.

Право на безплатни стикери имат хората със степен на инвалидност 50 и над 50%, както и гражданите, отглеждащи деца до 18 години с трайни увреждания и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
Кандидатите  трябва задължително да представят удостоверение от ТЕЛК и копие от лична карта. Ако колата е на името на дете, трябва да се представи копие от акта за раждане, а ако детето е ученик и е над 18 години - служебна бележка от училището.

При подаване на молбата желаещите трябва да носят свидетелство за регистрация на автомобила и документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност"за тази година. Работният обем на двигателя на автомобила не трябва да надвишава 2000 куб. см.

В момента се приемат молби и на хора, които са на месечно подпомагане. От социалната служба напомнят, че те всяка година трябва да актуализират молбите си. Това обаче не се отнася за лицата, получаващи интеграционни добавки.