Разработка на РИО Габрово на първо място в национален конкурс
Разработка на РИО Габрово на първо място в национален конкурс / netinfo

Регионалният инспекторат по образование в Габрово спечели първо място в Националния конкурс "Иновативни практики в управлението". Разработеният проект «Посока - електронно училище"в тематична област: „Управление за развитие на нови творчески практики при използване на ИКТ в учебната дейност" бе представен и защитен успешно във финалния кръг на състезанието, в който взеха участие 10 разработки. Екипът на проекта включва инж. Емилия Ангелова - старши експерт по организация на средното образование в РИО - Габрово, Стефанка Братванова - директор на СОУ "Петко Рачев Славейков", гр. Трявна, Снежана Сидерова - директор на СОУ "Райчо Каролев", гр. Габрово, инж. Васил Христов - директор на Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади", гр. Габрово
 и Ценка Гьонкова - директор на Основно училище "Васил Левски", гр. Плачковци, община Трявна.

Разработка на РИО Габрово на първо място в национален конкурс
netinfo

В рамките на проекта е създадена единна информационна система, която обхваща всички аспекти на учебно-възпитателните и административните дейности в училище, и обединява електронните услуги и ресурси: организация и управление на административна дейност;организация и управление на учебния процес;управление на комуникацията;хранилище с дигитални артифакти. Достъпът до системата е осигурен чрез таблет на входа на училището и чрез информационни канали. Така учители, ученици, родители и всички, които се интересуват от образование могат да следят
графика на учебния процес, на изпитните сесии, преподавателския състав, приема, учебния план,  съдържанието, да четат електронни уроци, да видят ученическите проекти и постижения. Информационната система обезпечава учебния процес с готови методически разработки, а достъпът до базата провокира интереса на учениците и повишава мотивацията им за учебен труд.

Създаването и обогатяването на информационната система е дело на екип учители и ученици в учебните заведения. Мотивът на създателите на информационната система е, че "нет-поколението", родено в дигиталния свят, е в непрекъснат контакт с високоинтерактивно и богато на визуални ефекти мултимедийно съдържание и в класическия си вид училището е скучно място за него.Единственото правилно решение за бъдещето на българското училище е то да продължи по пътя на иновациите и да се превърне в едно привлекателно и предизвикателно място, където учениците ще присъстват и участват със същата ангажираност, която проявяват и в любимото си социално WEB пространство. Възниква необходимост от "отваряне" на училището и осъществяване на всички дейности в условия на прозрачност.
Това най-бързо, лесно, ефективно и евтино може да се реализира чрез ИКТ - и е най-лесно смилаемо от аудиториите.