кафе
кафе / ThinkStock/Getty Images
Община Габрово ще актуализира правилата за заемане на общински терени за разполагане на маси и столове, за сервиране пред заведения за хранене и развлечения, както и условията за ползване на спортни обекти стопанисвани от общински училища, за провеждане на спортно-тренировъчна дейност.

Това ще стане с промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово.

До 19 май всеки може да изпраща предложения за промени, които да залегнат в този подзаконов нормативен акт. 

Предложението на Община Габрово

Мотивите за промяната