Позиция на МК „Будно Габрово“

Снимка: Пламен Кожухаров
Снимка: Пламен Кожухаров / Будно Габрово
Преживяхме тежки дни и събития, които провокираха много размисли и доведоха обществото до желание най-после да поиска промяна.
Анализирайки исканията на гражданите, заявени в публичното пространство, ние от Местна коалиция „Будно Габрово“ установихме, че ако българското законодателство бъде ефективно прилагано въпросните искания биха били изпълнени. Което доказва, че редица институции не са спазвали задълженията си, вменени от Закона, или са били на лице порочни практики.

Търсенето на провокатор за протеста, от страна на управляващите, означава едно – все още не е осъзнат факта, че недоволството беше автентично, спонтанно и обосновано. Когато има подценяване и неосъзнаване  на истинските проблеми, не бихме могли да очакваме действия за разрешаването им. 
Оставаме с надеждата гражданите да не губят вяра в справедливите си искания и ги поздравяваме за доблестната им позиция през последната седмица.