Популяризират извънкласните инициативи в сферата на математиката, информатиката и природните науки

/ DarikNews.bg

На 10 декември, понеделник, от 15:00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово, ще се проведе среща, на която ученици, лауреати на национални и международни научни конкурси ще представят свои презентации, а допълнително ще бъдат дадени разяснения за учители и ученици как може да се участва в подобни конкурси. 

Темите, които ще бъдат във фокуса на събитието са:

Научни конкурси за ученици;

Блокчейн аналитики с невронни мрежи;

Разработка на игри с виртуална реалност – уъркшоп;

Възможности за подкрепа на ментори на научни и иновационни проекти на ученици - беседа с учители. 

Във връзка с провеждането на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) през 2019 г. в София и популяризирането на STEM образование и кариери Министерството на образованието и науката организира информационни дни.

Целта е да се популяризират извънкласните инициативи в сферата на математиката, информатиката и природните науки. Избраните градове за провеждане на информационните дни са Пловдив, Габрово, Монтана и Видин.