Откраднаха енергоспeстяващи крушки от парковото осветление на Аврам Гачев
Откраднаха енергоспeстяващи крушки от парковото осветление на Аврам Гачев / Община Габрово

За пореднa вандалска кражба, съобщават от Община Габрово. Този път са откраднати енергоспестяващите крушки от парковото осветление в началото на улица „Аврам Гачев". Ниските стълбове бяха монтирани преди малко повече от месец в градинката до погледните площадки. За разлика от предишния случай, когато бяха унищожени пет от осветителните тела в парка срещу бившия Дом на книгата, сега са откраднати „единствено" крушките и на петте стълба.

 Районът се обновява по проект "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие". Щетите ще бъдат възстановени.

За около три месеца само в централната градска част са унищожени рекламни табла, осветителни тела, цветните и дървесни насаждения в близо 10 градинки и детски площадки.