о
о / ThinkStock/Getty Images

От Общинската администрация в  Дряново напомнят на собствениците на домашни кучета, че са задължени да заплатят годишна такса за притежание на домашно куче, която съгласно Решение на ОбС – Дряново е 10 лева за град Дряново и 5 лева за вилни зони и селата на територията на общината.

времето студ куче котка зима
ThinkStock/Getty Images

Освобождават се от такса собствениците на:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на лица с увреждания;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  • кучетата с поставен чип, за първата година от неговото  регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

Снимката е илюстративна
ThinkStock/Getty Images

За неизпълнение на задължението се налага глоба в размер на 50 лева.