Община Дряново
Община Дряново / DarikNews.bg

Община Дряново набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2017 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи  на място в информационен център на общинска администрация Дряново, по пощата на адрес: Община Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19, гр. Дряново или по електронен път на адрес: dryanovo@dryanovo.bg.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.

4. Индивидуални кандидатури.

В срок до 30 май 2017 г. комисия, назначена от кмета на Община Дряново, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.

В срок до 15 юни 2017 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

Повече информация може да получите от официалния сайт на Община Дряново.