/ Вестник 100 вести
В двора на църквата „Свети Иван Рилски“ в днешния квартал Бичкинята на Габрово под голямата стара липа в малка каменна ниша се намира стар оброчен кръст от 1854 година.

Информацията съобщава в статия за вестник „100 вести” Ангел Ангелов.
 
Той цитира габровския краевед Илия Габровски, който посочва, че до 1890 г. този кръст се е намирал до най-старите гробища на село Бичкиня, които са били до устието на река Овчарка (Жълтешката) в река Янтра. В близост до гробищата е било бичкинското оброчище „Свето Възнесение“.
 
За съществуването на кръста Ангел Ангелов научил от бележки на Илия Габровски, съхранявани в Държавен архив – Габрово. С помощта на клисаря Христо в двора на храма „Свети Иван Рилски“ открива каменната ниша с оброчения кръст.
 
Иван Ненов и синът му Румен Иванов разчистват нишата и правят снимка на оброчения кръст, която се публикува за първи път. Най-отгоре на оброчения кръст е изписано името на оброчището – „Свето Възнесение“. В двете страни на отделната част на кръста са изписани имена на мъже от село Бичкинята.

В лявата колонка с имената най-отгоре е изписано името на Драган - първият заселник на село Бичкинята. Под неговото име са записани имената Хрίстγ, Иови, Иван. В дясната колона са изписани имената Венко, Гίорги, Дойнγ и Кѫнчγ.

Най-вероятно написаните на оброчния кръст са имена на жители на село Бичкинята, избрани за васии на оброчището – организатори на курбаните. Възможно е някои от тях да са от околните на Бичкинята колиби, например Дойно да е от колиби Беленците. Най-отдолу на кръста е изписана вероятно годината, когато е поставен на първото оброчище.
 
Ангел Ангелов и Иван Ненов разчитат годината, изписана на оброчния кръст, като 1854 година. Ако не е най-старият културен паметник от село Бичкинята, Габровско, съхранен до днес, то със сигурност е един от найстарите, но неизвестен на населението.