Намаляват емисиите на вредни вещества
Намаляват емисиите на вредни вещества / netinfo

Емисиите на вредни вещества в атмосферата през последните две години са с по-ниски стойности, това сочат резултатите на Териториално статистическо бюро.

Емисиите от серни окиси са с по-малки стойности, което се дължи на намалената консумация на лигнитни въглища, по-ниското съдържание на сяра във въглищата и уловените от пречиствателните съоръжения емисии. В сравнение с 2001 година през 2005 емисиите на серни окиси в област Габрово намаляват с 55,7 %. Най-голямо намаление е отчетено в община Севлиево, а най-малко в Трявна.

През последните години се увеличават нивата на метан и азотни окиси. Принос за това има увеличението в потреблението на природен газ и интензивният транспорт. През 2005 година обаче и двата вида емисии намаляват.