Министерството на извънредните ситуации дарява противогазите на Севлиево
Министерството на извънредните ситуации дарява противогазите на Севлиево / netinfo

Министерството на извънредните ситуации ще прехвърли на община Севлиево всички индивидуални средства за защита, които и досега са се съхранявали в учебните заведения, предприятия и кметства. Всички кметове и наместници са получили приемно-предавателни протоколи, с които трябва да заприходят противогазите. Както досега, така и за в бъдеще ще се прави задължителна инвентаризация на индивидуалните средства за защита, ще се проверяват и талкират.

 „Въпреки, че са остарели, министерството прехвърля противогазите на общините, защото те са длъжни да осигурят населението при евентуална авария“, каза инж. Иван Данков от „Гражданска защита“. Той допълни още, че на този етап няма възможност да се купи ново имущество и, че скоро ще дойде време старото да се бракува. „Противогазите са стари, но по-добре така, отколкото да се бракуват и да няма никакви“, каза още инж. Данков и предположи, че това вероятно е временно решение, докато имуществото се обнови.