/ ThinkStock/Getty Images
В Окръжен съд-Габрово се гледа дело, образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Заседанието е на 15 януари, от 10:30 часа.

Делото е против три физически лица от Габрово и търговско дружество със седалище в Габрово. Искът е за отнемане в полза на държавата на парични суми, недвижим имот и моторни превозни средства - имущество на обща стойност 511 597,72 лева.

Медии, НПО и бизнес отново са в дъното на Местната система за почтеност

Заседанията на Съвета за противодействие на корупцията стават публични

Борбата с корупцията продължава с фиктивни сбирки