Кметът Мирослав Семов
Кметът Мирослав Семов / Община Дряново
„Основната реконструкция и ремонт на ул. „Шипка“ се забавят, поради независещи от нас причини и явно по този повод в последно време в социалните мрежи излизат множество спекулации”, обяви кметът на Дряново Мирослав Семов.

В личния си профил във Фейсбук той коментира, че иска да запознае жителите на общината с истината и хронологията в процеса на процедурите, които се провеждат, с оглед спазване на закона.

Снимка:
Мирослав Семов, личен архив във Фейсбук

„С ПМС (Постановление на министрески съвет б.р.) 315 от 19.12.2018 г. на Община Дряново са одобрени целеви средства за цялостен ремонт на 2.7 км отсечка на улицата в размер на 3 669 295 лв., които на 21.12.2018 г. са преведени по сметката на Община Дряново.

В последствие са открити законоустановените процедури по Закона за обществени поръчки и на 03.06.2019 г. Комисията за избор на изпълнител е излязла със становище, което след направени оценки е предложен изпълнител на проекта, за което има издадено Решение № 256/03.06.19 г.Спечелилият участник е ДЗЗД „Шипка 2019“ с предложена цена 3 660 003.24 лв. с ДДС. 

Приключи реконструкцията на ул. „Шипка” в Дряново (СНИМКИ)

Процедурата по избор на изпълнител е обжалвана от „Улица Шипка – Дряново“ ДЗЗД пред Комисията за защита на конкуренцията. В тази връзка с наш изх. № 53-00-34/28.06.2019 г. сме изпратили цялата документация за разглеждане от Комисията.
За съжаление тези обжалвания са станали честа практика в България и те, в повечето случаи, са изнудвания между фирмите участнички в конкурса.

Към настоящият момент се очаква тяхното Решение, което не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВАС.”

Снимка:
Мирослав Семов, личен архив във Фейсбук

Мирослав Семов изразява разбирането, че с тези уточнения е внесена яснота по темата. Кметът се надява в най-скоро време да започне ремонта на тази емблематична за всички дряновци улица.