РБ  „Априлов-Палаузов”
РБ „Априлов-Палаузов” / Дарението на д-р Паралчев
Габровската библиотека, една от първите в България (учредена е през 1861 година) има своите достойни дарители и спомоществуватели от зората на своето създаване – както е известно най-голямата част от първоначалния фонд на библиотеката е дарената от Васил Априлов лична библиотечна сбирка.Традицията на дарителството е жива и в днешното материално и забързано време.

Савина Цонева награди най-активните читатели на библиотеката за 2018 г.

Известният габровски лекар д-р Божидар Паралчев дари над 150 книги за обогатяване на библиотечните фондове. По-голямата част от дарената сбирка е медицинска литература – учебници за студенти-медици, монографии по основни медицински теми като алергология, клинична ортопедия и детска хирургия, диетология, обща медицинска теория.Сред дарените книги има също художествена литература и литература от областите философия, психология, митология, духовна култура. Книгите са в отлично състояние.

Екипът на РБ „Априлов-Палаузов”, нейните читатели и партньори  благодарят на д-р Божидар Паралчев за ценното дарение, желаят здраве и професионални успехи!