прасе
прасе / ThinkStock/Getty Images

В област Габрово започна изплащането на еднократна помощ в размер на 300 лева на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните им стопанства. Това става след като на 23 август Областната епизоотична комисия е одобрила и утвърдила списъците на стопаните, които имат право на подпомагане.

Отново в Комисията е взето Решение освен в 20 – километровата санитарна зона да бъдат включени и стопанства извън нея, с цел да не се създава напрежение и да се прави разделение между хората в област Габрово - подчертава председателят на Областната епизоотична комисия Росен Цветкова и допълва, че това е причината в Решението от 23 август да продължава да фигурира точката, в която се казва: „Всички обекти тип „заден двор” в областта представляват висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването и собствениците следва да предприемат незабавно мерки описани в Писмо изх.№91-726 от 29.7.2019 г. на Министъра на МЗХГ до областните управители – изколване на прасетата. Именно това ни дава основание и възможност на стопаните, които отглеждат до 5 прасета от типа „заден двор“ и доброволно са ги заколили, но не попадат в санитарната 20-километрова зона, също да получат средства за дезинфекция.“ – категоричен е Цветков.

Общо одобрените заявления, които отговарят на изискванията са 343 – от тях 300 са в 20-километровата зона и 43 извън нея. До момента са изплатени сумите на 45 собственика. Изплащанията се извършват съвместно със служители на ОДМВР по места на хората, които нямат банкови сметки. На онези, които имат, сумите се превеждат по банков път. Ангажимент на кметовете на населени места е да публикуват на публично място списъците със стопаните, които ще получат еднократната помощ за дезинфекция.