Измериха качеството на атмосферния въздух в Севлиево
Измериха качеството на атмосферния въздух в Севлиево / Дарик Габрово

 

Въздухът в Севлиево се намира в допустимите норми на концентрация на серен и азотен диоксид, съобщават от местната администрация. През месец юни са извършени по 78 проби на серен и азотен диоксид и 20 проби за прах.

Според изискванията по първите два показателя се правят по четири проби дневно, две в сутрешните и две в следобедните часове. За запрашеността на въздуха пробонабирането е един път дневно и трае 4 часа, след което още три се обработва.

Само две от пробите за прах в атмосферния въздух са показали завишение над средно-денонощната концентрация.