Иновациите и енергийната ефективност, приоритетни за следващия програмен период
Иновациите и енергийната ефективност, приоритетни за следващия програмен период / Дарик Габрово

Кръгла маса по проблемите на индустриалците с участието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев се състоя днес в Габрово. Форумът се организира по повод 100 години габровски памукотекстил. Два основни въпроса поставиха предприемачите - единият от които за големите предприятия с числен състав над 250 души, които не могат да участват в по-голямата част от проектите  на министерството на икономиката. Министърът обясни, че това е изискване на европейска директива, но ще се търсят варианти за разрешаване на проблема. 

Иновациите и енергийната ефективност приоритетни за следващия програмен период
netinfo

Индустриалците се поинтересуваха и от следващия програмен период. "Бизнесът в Габрово разбира какво е интелигентна специализация, разбира нашите усилия да насочим средствата от следващия програмен период в сферите, които носят най-висока добаена стойност за икономиката. Вече работим със Световната банка по проект, който трябва да определи  кои са точно тези сфери. Засега е ясно, че това са сферата на иновациите ,на енергийната ефективност, на експортно ориентираните предприятия", каза Делян Добрев.

Иновациите и енергийната ефективност приоритетни за следващия програмен период
netinfo

По време на форума стана ясно, че интересът към програмата за клъстъри е изключително слаба и най-вероятно средствата ще се пренасочат. Според министър Добрев вероятно не са добре измислени критериите и има нещо, което затруднява компаниите и прави програмата непривлекателна.