И най-отдалечените села на община Трявна имат достъп до мобилните услуги на администрацията
И най-отдалечените села на община Трявна имат достъп до мобилните услуги на администрацията / Община Трявна
И най-отдалечените села на община Трявна имат достъп до мобилните услуги на администрацията
81658
И най-отдалечените села на община Трявна имат достъп до мобилните услуги на администрацията
  • И най-отдалечените села на община Трявна имат достъп до мобилните услуги на администрацията

Информационeн център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в Община Трявна откри днес кметът Драгомир Николов.

Финансирането е на стойност 271 744,85 лв. без ДДС по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.

"Трявна беше една от първите Общини, изградили Център за информация и услуги на гражданите, а сега този обхват се разширява", припомни в изказването си Драгомир Николов.

Кметство Плачковци има връзка с центъра в Трявна. Разширяват се услугите в населените места и във всички кметски наместничества - Черновръх, Белица, Престой, Станчев хан, Радевци, Бангейци и Кръстец.

11 работни места със съвременно оборудване са открити чрез проекта, стана ясно от изказването на Драгомир Николов.

Мобилните услуги, които администрацията предоставя ще достигнат до най-отдалечените места на община Трявна чрез специализиран бус, който има сателитна връзка и достъп до интернет, както и компютърна система, за да може хората да ползват електронните услуги на Общината.

Кметът на Трявна Драгомир Николов акцентира върху наличието на платформа, която осигурява достъп до буса на хора с двигателни проблеми. Устройството е  лесно за управление и не се налага особено усилие, за да бъде използвано.

В Станчев хан, където няма добра мобилна връзка, се е наложило монтиране на сателит, чрез който се осигурява връзката с централния сървър на цялата система.

Осигурена е комуникация между отделните отдели на общината, които предоставят услуги на гражданите.

Цялото изказване на Драгомир Николов, кмет на Община Трявна, може да чуете в прикачения аудио файл.