Откриването на парк-музей Етър
Откриването на парк-музей Етър / Етнографски музей на открито Етър
На 7 септември 1964 година се провежда тържеството, с което е открито едно от най-известните средища на културата в България. За кратък период от време музеят „Етър” се превръща в едно от емблемите на страната.
 
Пътят, през който създателите на ЕМО „Етър” преминават е описан от първия му директор Лазар Донков в „Кратки бележки по създаването на Етнографски парк-музей „Етър”. С третото, допълнено издание на този важен исторически извор може да се запознаете, благодарение на електронния му вариант на интернет страницата на музея. 
 
Ето какво пише Лазар Донков за деня 7 септември 1964 година:
 

„В началото на м. август ми се съобщи, че в чест на 9-ти септември трябва да бъдат завършени всички планувани за годината обекти, тъй като при скромно тържест­во ще бъде открита завършената част от музея. На 7 септември др. Иван Иванов – председател на ОНС, след кратко слово обяви музея за открит. Слово произне­се и др. Г. Рибарева, служител при Окръжния музей. На тържеството присъствуваха членовете на Бюрото на ОК на БКП.
 

Открива на Етъра
Етнографски музей на открито Етър


Трябва да подчертая, че през цялата 1964 г. ръко­водството на строителната организация и специално началника Димов, положиха максимум усилия за предсрочно за­вършване на плануваното строителство. А коравите, злат­ни ръце на строителите заслужават да бъдат целунати. Те с педантична точност и майсторство изпълниха всичко, което им възложих. Техният принос за изграждането на музея е неоценим. Фактически дотук извършеното от тях беше само увертюрата към едно по-тежко и трудно за изпълнение строителство в бъдещите години. Безупречно изпълнената досега работа, обаче, беше сигурна гаранция за успехи в бъдещето. Непосредствено след откриването, към музея се про­яви учудващо голям интерес не само от местни хора, а и от други краища на страната. До края на годината той беше посетен от близо 12 000 души.”
 
Днес, 7 септември 2017 година, входът в музея е свободен!
 

Открива на Етъра
Етнографски музей на открито Етър