Гласуват предложение за сливане на Строителната гимназия и училище „Отец Паисий
Гласуват предложение за сливане на Строителната гимназия и училище „Отец Паисий / Dariknews.bg, архив

Предложение за преобразуване на Професионалната гимназия по строителство в Габрово от държавно в общинско учебно заведение и сливането му с училище „Отец Паисий" ще обсъждат местните парламентаристи на предстоящото тази седмица заседание.

Основен мотив за предложението е намален брой ученици през учебната 2016/17 г. - 48, които са разпределени в 10, 11 и 12 клас в дневна форма на обучение и две паралелки във вечерна форма на обучение - в 10 и в 12 клас с по 19 ученици всяка.

Със сливането ще се постигне оптимизиране разходите по издръжка и оптимално използване на наличната база.