Две детски площадки са обновени в Габрово

Община Габрово
Община Габрово / Две детски площадки са обновени в Габрово
Две детски площадки бяха обновени в Габрово, информиратот общинската администрация. 

На детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ беше демонтирана стара ударопоглъщаща каучукова настилка и беше изпълнена нова ударопоглъщаща настилка. Монтирано беше ново комбинирано детско съоръжение, което замени съществуващото. Поставени бяха нови съдове за отпадъци, ремонтиран бе пясъчникът, съществуващата люлка, както и дървени елементи на оградата, пейките, беседката, кошчетата.

На детската площадка с кът за отдих в кв. Нова махала бяха демонтирани детските съоръжения, извършени бяха изкопни дейности за беседка и ударопоглъщаща настилка от дървесен чипс за новото комбинирано детско съоръжение. Монтирана беше петоъгълна беседка, ремонтирани бяха съществуващите пейки и засадена дървесна растителност.