Данъчните напомниха на завършващите училище, че влизат в реалния живот
Данъчните напомниха на завършващите училище, че влизат в реалния живот / DarikNews.bg, архив

От офиса на НАП-Габрово напомнят на всички ученици от областта, които ще завършат средното си образование тази година, че ако не започнат работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Същото важи и за тези, които ще стават студенти редовно обучение - за месеците от завършването на средното до започването на висшето образование, трябва да внесат здравните си вноски за своя сметка, тъй като в този период не попадат в нито една от двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват от републиканския бюджет.

Задължително е в тези случаи да подадат и декларация образец 7 - за възникване на задължение за плащане на здравни осигуровки. Документът се подава до края на месеца, следващ месец, от който са започнали сами да плащат. Тоест, ако трябва да се осигуряват сами от 1.07.2016 г., декларация образец 7 трябва да бъде подадена в офиса на НАП Габрово, до 25.08.2016 г., като срокът за внасяне на здравната вноска от 16,80 лв. също е до 25.08.2016 г.

В рубриката "Осигуряване" на електронната страница на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията става в офиса на НАП Габрово или по пощата и пощенските клонове в Габрово,Севлиево, Дряново и Трявна с обратна разписка.

При допуснати пропуски във вноските за здраве, бъдещите студенти може да се озоват с прекъснати здравни права и да нямат достъп до безплатните здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

От приходната агенция напомнят още, че повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права

Справки и информация по възникнали въпроси се прави на място в салона за обслужване на офиса на НАП Габрово на ул."Радецка"№11 или чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.nap.bg, където безплатно е достъпен здравно-осигурителен калкулатор.

При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 561111 - "Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО"), като задължително се посочва периодът, за който се отнася вноската, и ЕГН - уточняват още габровските данъчни.