/ dariknews.bg, Деян Герговски
 Габровските данъчни напомнят на всички абитуриенти, че за периода от завършването си през юни 2019 г. до началото на академичната година през октомври 2019 г., трябва сами да платят здравните си осигуровки.

Те следва да подадат декларация образец 7 „ Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал.5,т. 1 от Закона да здравното осигуряване“. Здравната вноска е в размер на 20.40 лв. на месец.

Хореография с българския трикольор изпрати абитуриентите от Дряново (СНИМКИ)

Студентите, които са осигурени за сметка на държавния бюджет, трябва да отговарят на няколко условия – да са редовна форма на обучение, да не работят и да са на възраст под 26 години.

Студентите задочна форма на обучение сами плащат здравните си осигуровки. Важно за студентите, които се обучават в чужбина, е, че следва да предоставят удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, в салона за обслужване на клиенти на ул. „Радецка“ №11 в Центъра на Габрово, за да бъдат осигурени за сметка на държавния бюджет и да се възползват от предоставените им здравноосигурителни права.

Самоосигуряващите се лица заплащат 22 лв. на месец за здравна вноска

Декларацията образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал.5,т. 1 от Закона да здравното осигуряване“ се подава: - лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП; – по пощата с обратна разписка; – по електронен път – с електронен подпис или персонален идентификационен код.