Даниела Василева - директор на "Образование и социални дейности" в Община Габрово

Даниела Василева - директор на Образование и социални дейности в Община Габрово
Даниела Василева - директор на Образование и социални дейности в Община Габрово / Дарик Габрово, архив

Даниела Василева е назначена за директор на дирекция "Образование и социални дейности". Тя бе избрана след обявен конкурс за мястото.

Василева е била учител по математика и директор на ВУИ "Св. Св. Кирил и Методий” в село Керека. Председателства много комисии, които разработват и изпълняват програми и стратегии, свързани с децата и младите хора, както и с хората в неравностойно социално положение. През миналия мандат бе зам.-кмет на Община Дряново .