вода
вода / iStock/Getty Images
За отстраняването на авария до 14:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в ж.к. „Митко Палаузов“ в Севлиево. 

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се въвежда режим на водоподаване на габровските села Прахали, Поповци, Гледаци и Чавеи, както следва:

Водата ще се спира в 20:00 ч. и ще се пуска в 18:00 ч. през ден. Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.