/ Фирма „ВиК” – Габрово
На няколко места спират водоподаването в Габровско, съобщиха от ВИК.

Габрово е сред областите с инвестиции от еврофондовете за ВИК

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 часа, ще останат ул. "Радецка", кв. "Шенини", кв. "Нова махала" и село Яворец.

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода и по предложение на кметския наместник, се променя въведения режим на водоподаване на селата Златевци, Милковци и Лоза, както следва:


- с. Лоза - вода ще има от 18:30 до 20:30 часа всеки ден
- с. Златевци и с. Милковци - вода ще има през ден - пускане в 19:00 часа, спиране - в 07:00 часа     


Забранява се ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови.