Река
Река / DarikNews.bg
Жена от село Вълков дол край Кметовци сигнализира за изкуствено направен бент, преграждащ река Андъка. Бентът бил изграден от собственици на частен имот, които си строели там рибарник. Това увеличило нивото на водата, стигала до 3 метра при снеготопене, реката станала непроходима. Животните, които преди спокойно минавали през нея, сега се плашели. Жената и семейството й се притесняват водата да не отнесе моста, който хората от селото сами са си правили.

Писали писмо до Община Габрово още през октомври. Отговорът се забавил и ходили на място да проверят, казали, че са им изпратили отговор. Защо още не е пристигнал, никой не може да каже. Наложило се дори да уведомят полицията за ситуацията, защото заради сигналите им собствениците на имота с рибарника ги заплашвали.

Кметският наместник на Кметовци Христина Костадинова е запозната с проблема.

„Случаят не е точно такъв. Има известно преграждане на реката, но не е опасно и е законно. Собствениците на 12 декара имот строят там рибарник. Имат всички документи за това, разрешителни от Общината, от Басейнова дирекция. Миналата година направиха още съоръжението. В случая става въпрос не за нарушение, а за влошени съседски отношения“, каза Костадинова.

Източник: вестник „100 вести"