9000 хектара частни гори има на територията на ДГС-Габрово
9000 хектара частни гори има на територията на ДГС-Габрово / ДГС-Габрово

Над 12 000 частни горски имоти има на територията на Държавно горско стопанство-Габрово. Те се простират на повече от 9000 хектара. С това Габровският регион е сред районите с най-голяма концентрация на частни възстановени горски имоти.

За 8-месечието на 2016 служители на ДГС-Габрово са издали общо 63 констативни протоколи и актове заради нарушения, установени в частни горски територии и 23 - за нарушения в държавни гори. Всички сигнали са придвижени по надлежния ред до съответните институции.

Като превенция на нарушенията, чийто брой е по-голям в частните терени и с цел комасиране и по-добро стопанисване, държавата обяви първата кампания за изкупуване на малки частни горски имоти. Тя е на доброволен принцип, като с предимство ще се изкупуват гори, граничещи с държавни, а също такива, чиято площ е под 2 хектара.

Първият етап на кампанията вече приключи, като комисия към СЦДП разгледа и оцени имотите, чиито собственици са заявили желание да ги продадат на държавата.

Общо 218 имота са допуснати и класирани от комисията, като 69 от предложените терени са получили максималния брой точки. 34 от одобрените предложения са за гори, намиращи се на територията на ДГС-Габрово.