785 лв. е средната работна заплата в област Габрово в края на 2015 г.
785 лв. е средната работна заплата в област Габрово в края на 2015 г. / DarikNews.bg, архив

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 785 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2015 г. с 3.7%. За обществения сектор тя е 832 лв., а за частния - 773 лв.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование" - с 21.9% и „Професионални дейности и научни изследвания" - с 13.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата се наблюдава в икономически дейности „Транспорт, складиране и пощи", „Строителство" и „Операции с недвижими имоти".

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2015 г. по показателя средна работна заплата област Габрово се нарежда на 7-мо място. Областите с най-висока средна месечна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2015 г. са: София (столица) - 1235 лв., София - 911 лв., Враца - 902 лв., Стара Загора - 896 лв., Варна - 861 лв. и Пловдив - 812 лв.