723 лева е средната работна заплата в област Габрово
723 лева е средната работна заплата в област Габрово / DarikNews.bg, архив

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2015 г. са 39 300 души, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) .

Регистрира се намаление, макар и минимално, в сравнение със същия период на 2014 г.

Най-голямо е то на наетите в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 31.8%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 11.6% и „Култура и развлечения“ – с 15.6%.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 18.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – с 18.0% и „Транспорт, складиране и съобщения“ – с 11.2%.

В края на март наетите лица в частния сектор намаляват с 0.3% (до 31.5 хиляди). В обществения сектор са 7800 и запазват нивата си спрямо края на декември 2014 г.

През първото тримесечие на 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово са с 0.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 1.9%, докато в частния сектор се наблюдава увеличение с 1.5%.

През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна заплата в областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. с 1.1% до 723 лева.

За обществения сектор средната месечна заплата е 757 лв., а за частния - 715 лева.

Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната работна заплата е „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 20.6%, следвана от „Образование”  - с 12.3% и „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 6.9% .

В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата в  област Габрово нараства с 7.9%.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2015 г., по показателя средна работна заплата област Габрово се нарежда на осмо място след област София – 1173 лв., Стара Загора – 858 лв., София област – 850 лв., Враца – 844 лв, Варна – 820 лв., Пловдив – 744 лв и Бургас – 763 лв.