677 лв. средна работна заплата за област Габрово отчита статистиката
677 лв. средна работна заплата за област Габрово отчита статистиката / Dariknews.bg, архив

През второто тримесечие на 2013 г. средната месечна заплата в областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2013 г. с 4.5% до 677 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 704 лв., а за частния - 669 лева.

Икономическата дейност, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната работна заплата е „Строителство” - с 22.3%, следвана от „Транспорт, складиране и съобщения” - с 7.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2012 година средната месечна работна заплата в област Габрово нараства с 5.8%.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2013 г., по показателя средна работна заплата област Габрово се нарежда на осмо място след област Пловдив - 685 лв. и пред област Русе - 640 лева. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в столица София - 1105 лв., Враца - 799 лв. и Варна - 786 лв, а най-ниска - 522 лв. в област Видин.