325 лв. средна работна заплата за Габрово
325 лв. средна работна заплата за Габрово / netinfo

Средната работна заплата в Габрово е с 20лв. по – малка от средната за страната. 325 лв. е била тя през 2-то тримесечие на 2006г.

С най-високи заплати за тримесечието са работещите в отраслите“Държавно управление; задължително обществено осигуряване” и “Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода”, а с най-ниска са тези в отраслите “Хотели и ресторанти” и “Операции с недвижимо имущество”.

Мъжете в областта през 2-то тримесечие на годината са получавали със 72 лв. или с 25,0 % по-високи заплати от жените.