24 безработни младежи с шанс да намерят реализация
24 безработни младежи с шанс да намерят реализация / DarikNews.bg, архив

Проектът на КНСБ „Шанс за работа-2015” стартира, като част от Националния план за действие по заетостта - 2015 г. Той е финансиран от държавния бюджет.

В Габрово ще бъдат обучени 24 безработни младежи до 29 години със средно и по-ниско образование без квалификация. Партньор по проекта е община Габрово.

Младежите ще се обучават по част от професиите „Помощник-възпитател” и „Социален асистент за подпомагане на деца”, а практическите занятия ще се провеждат в детските градини.

Участниците в курса ще получават по 8 лв. стипендия за присъствен ден, а след всяко обучение ще получат и сертификат.

За 40 % от успешно преминалите професионалното обучение ще бъде осигурена трудова заетост за срок от 3 месеца и заплата в размер на 360 лв.

В случай, че желаещите нямат регистрация в Бюрото по труда, могат да направят това до 13 февруари 2015 г.