20 май – Световен ден на пчелите

пчели
пчели
Обявен е с резолюция на ООН през м. декември 2017 г., с цел да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, показвайки ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята. Преложението за обявяване е на Словакия.

Празникът е през май – месецът с най-голямата активност в растежа на пчелите семейства. Тогава броят им се увеличава до такава степен, че колониите се роят, което е естествената им начин на репродукцията

20 май е също денят, в който е роден Антон Янша (1734-1773) – известен като един от пионерите на съвременното пчеларство. Той е първият модерен учител по пчеларството в света. 

Източник: НП Централен Балкан