/ ThinkStock/Getty Images

В област Габрово 1 709 здравноосигурени граждани използваха правото да сменят общопрактикуващия си лекар, показа приключилата обработка на регистрационните форми, постъпили през декември в РЗОК Габрово. Това са 1,7% от осигурените лица, записани в пациентските листи в областта.

Пожелалите да гласуват доверие на нов общопрактикуващ лекар в община Габрово са 1 185 или 2,1% от осигурените.

348 от здравноосигурените жители  на община Севлиево се възползваха  от правото си на нов избор, 1.2% от осигурените записани в  пациентските листи.

Данните за  община Трявна показват, че здравноосигурените  лица, направили промяна в избора  си са 72 от фигуриращите в лекарските списъци (0,8%).

За община Дряново, цифрите сочат, че през декември 2019 г., лекаря си са сменили 104 осигурени (1.3%).    

Цифрите са близо до обичайните за пререгистрацията през декември.

Следващият период, през който здравноосигурените граждани ще могат по свое желание да сменят лекаря си е юни 2019-та. Извън регламентираните срокове за това, промяна може да се осъществява при промяна на адреса от едно населено място в друго или при трайна невъзможност на лекаря да изпълнява задълженията си. Когато лекаря е прекратил практиката си и договора си с РЗОК, пациентите могат да изберат нов лекар веднага, без да изчакват периодите за смяна.

На сайта на Националната здравноосигурителна каса, в секцията „Услуги за граждани“ функционира електронна справка, чрез която всеки може лесно да провери кой е неговия общопрактикуващ лекар, както и да види адреса и телефона на практиката, които лекаря е обявил в РЗОК.