Ивелина Петрова
Ивелина Петрова / Областен управител Габрово

В област Габрово  ще бъдат разкрити 12 работни места по регионалната програма за заетост. Размерът на определените средства за финансиране на програмата за областта ни е 30 715 лева. Това стана ясно днес по време на проведеното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, под председателството на Заместник областния управител Ивелина Петрова.

Преди обсъждането на програмата, Заместник областният управител сподели пред членовете на комисията за участието си с експерт от Областната администрация в среща, проведена в Министерството на труда и социалната политика. Целта е била да се обсъди реализацията на регионалните програми за заетост, стартирали през 2016 г. и разработването на регионални програми за заетост през 2017 г.

Дискутирани са били и предложенията за изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, във връзка с реда, по който комисиите по заетостта ще набират, обработват и предоставят информация за потребностите на работодателите от работна сила в съответната област. Тези предложения, по думите на Заместник областния управител и председател на Постоянната комисия по заетост, са срещнали сериозен отпор от страна на всички представители на областни администрации.

Съгласно дневния ред на днешното заседание беше представен проектът на регионалната програма за заетост и обучение на област Габрово – 2017 г. Тя е част от Националния план за действие по заетостта за 2017 г. Реализирането й на територията на Габровска област ще създаде условия за повишаване показателите на местния пазар на труда, както и намаляване на безработицата и осигуряване на трудова заетост на безработни лица от уязвимите групи. Целева група на програмата са: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст, също безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности и безработни с ниско образование. Програмата е насочена и към продължително безработни лица.

Съгласно заявките на общините от областта, размерът на финансовите средства по програмата възлизат на стойност 30 623,96 лв. Община Габрово заявява 3 работни места на пълен работен ден, Община Севлиево - 1 на пълен работен ден, 1 на 6-часов работен ден, Община Дряново - 5 на 4-часов работен ден,  Община Трявна - 1 на 6-часов работен ден, 1 на 4-часов работен ден.

Работните позиции в проектите на общините са за почистване и поддържане на зелени площи за широко обществено ползване, ремонтиране, освежаване и поддържане на детски и спортни  площадки и стадиони, поддържане на районите около учебните заведения, дейности по почистване на пътища и др. 

Така приетите предложения от Постоянната комисия по заетост днес, ще бъдат изпратени за утвърждаване от Министерството на труда и социалната политика.

Реализацията на регионалната програма за заетост ще започне на 1 май и ще продължи до 2 ноември 2017 година.