/ ThinkStock/Getty Images
От офиса на НАП в Добрич напомнят на лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, че трябва да  превеждат здравните си вноски  до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. С направената промяна на минималната работна заплата през 2019 г. здравната вноска за тях е 22.40 лева, а не 20.40 лева, както беше до сега. Това означава, че здравната вноска за месец януари 2019 г. трябва да се внесе до 25 февруари 2019 г. и е в размер на 22.40 лева.

НАП проверява 13 000 фирми

От НАП-Добрич напомнят още, че преди да платят дължимите си здравни вноски, гражданите, които са трайно безработни или са с прекъснати здравноосигурителни права трябва да подадат и Декларация образец 7. Декларацията се подава също до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят вноските.  В случай, че имат по-стари невнесени здравни вноски, преди да ги платят, трябва да подадат заявление, в което да опишат поредността на погасяване на задълженията си за здраве. В противен случай преведените суми ще покрият най-старите им задължения, ако имат такива.

Справка за здравноосигурителния си статус, както и проверка на периодите, за които липсват здравноосигурителни вноски, могат да се направят, чрез електронната услуга на НАП или по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН, чрез клавиатурата на телефона. На електронната страница на приходната агенция има и калкулатор, чрез който гражданите автоматично могат да  изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях.